GotaBio Ordenshuset 340x240Godtemplarlogen 932 Göta bildades den 3 april 1900 i Jonsered. Nykterhetslogen var den första mer betydelsefulla sammanslutningen i samhället, som inte hade sitt ursprung inom kyrkan eller väckelserörelsen. Redan från början hade logen en livlig verksamhet med möten varje vecka året om, utflykter och stora fester.

1906 började logen avsätta medel för att kunna bygga ett eget hus. Under åren 1910 - 14 planerades och byggdes Ordenshuset. Planeringen av tomten och allt schaktningsarbete utfördes av logens medlemmar på deras fritid. Alla arbetade samtidigt på Jonsereds fabriker. Själva huset byggdes av byggmästare Herman Thelander från Öckerö. Man fick ett visst ekonomiskt stöd från ägaren till Jonsereds fabriker, James Gibson. Huset invigdes 1914.

Ordenshuset har haft en betydelsefull roll i samhället: Tillsammans med missionskapellet var det den enda byggnad som inte tillhörde Jonsereds fabriker. Även andra föreningar använde huset för sina sammankomster. Man tog emot gästande teatersällskap, spelade amatörteater, höll konserter, fester och bröllop. Under åren har mycket verksamhet bedrivits i Ordenshuset. Periodvis har nykterhetslogen haft över 200 aktiva medlemmar.

Redan tidigt användes lokalen för filmvisning. Harry Martinsson, som under en period 1919 arbetade vid Jonsereds fabriker, skriver i boken "Vägen ut" (1936) att han regelbundet såg film två gånger i veckan i Ordenshuset.

Nykterhetsrörelsen har i alla år drivit biografverksamhet. Under slutet av 1970-talet och första halvan av 1980-talet var ett antal unga entusiaster engagerade i bion, som fick ett uppsving. Man moderniserade filmutbudet och hade ofta full salong. Ibland fick man till och med avvisa besökare eftersom det var fullsatt. Från mitten av 80-talet tynade emellertid verksamheten, både vad gäller biografen och övrig verksamhet, sakta av.

I början av 1990-talet började man tillsammans med kulturförvaltningen i Partille se över hur man skulle kunna utveckla verksamheterna i huset. De senaste åren har byggnaden successivt renoverats, nytt tak har lagts och den stora samlingssalen har målats om. Rullstolsramp finns numera på husets baksida och en handikapptoalett i anslutning till det nyrenoverade köket. Medel till detta har kommit från Boverket. Den senaste renoveringen genomfördes av Partillebo under våren 2014 då stora salen målades om, golvet slipades, köket försågs med nya luckor och entrén fick nytt golv.

Fram till 2002 ägdes huset av Nykterhetsrörelsen, som då lämnade det som gåva till Partille kommun. Huset ägs nu av Partillebo och förvaltas av Kultur- och fritidsförvaltningen i Partille.