I anslutning till informationen om vissa filmer finns en ny symbol som sannolikt kräver en förklaring.

Svenska Filminstitutet har arbetet med ett regeringsuppdrag med namnet Tillgänglig Bio. I korthet gick uppdraget ut på att ge så många som möjligt tillgång till film. Det finns mer att läsa om uppdraget på SFIs hemsida 
http://www.sfi.se/sv/varastod/Tillganglig-bio/

Man arbetar med Syntolkning och Uppläst text och de två funktionerna har var sin symbol som vi fortsättningsvis kommer att visa i anslutning till informationen om filmen. Symbolerna ser ut som följer:

ST NegSyntolkning

TT NegUppläst text

För att kunna utnyttja dessa funktioner behöver man en Smartphone eller Surfplatta på vilken man installerat den app som krävs. Man behöver också ett par hörlurar att ansluta till telefonen eller surfplattan. Hur man går tillväga finns beskrivet i instruktionen som du hittar här
Vill du skriva ut instruktionen så hittar du dokumentet här.